Destekten Yoksun Kalma Tazminatı
Türk Borçlar Kanunu’nun 53/1-3 bendinde belirtilen ve 55.maddesinde daha net açıklanacağı üzere, destekten yoksun kalmada şart; ölen şahsın desteği ile hayatını devam ettirmektir. Öncelikle, destekten yoksun kalma tazminatında yer alan destek kavramını açıklamak gerekir.  Devamı …

Ticaret Unvanı ve Korunması – Dilşad KUĞUOĞLU
Medeni hayatta kişileri birbirinden ayırmaya yarayan ad ve soyadın ticaret hayatındaki yansıması ticaret unvanıdır. Bu anlamda ticaret unvanı, ticaret hayatında kullanılan bir ayırt edici unsurdur. Devamı…