Sağlık Hukuku

 

Sağlık Hukuku ile ilgili sözleşmesel ve idari yaptırımlar, hizmet ilişkileri konusunda danışmanlık hizmeti verilmektedir. Verilen hizmetlerin bir kısmı ;

  • Özel sağlık hizmeti sunucularının özel hukuk ve idari hukukundan kaynaklı yükümlülüklerin tespiti, yerine getirilmesi,
  • Özel sağlık hizmeti sunucuları ile Sosyal Güvenlik Kurumu arasındaki sözleşmesel ilişkilerin, faturalandırmaların, cezai işlemlerin takibi,
  • Özel sağlık hizmeti sunucularına yönelik özel hastanelerin ve hekimin yükümlülüğüne ilişkin bilgilendirme ve sunumların yapılması,
  • Hekimlerin hukuki ve cezai sorumluluklarına, malpraktis davalarına ilişkin takiplerin yapılması

şeklindedir.