Miras Hukuku

 

Büromuz, Miras Hukuku kapsamındaki davaların takibi ve miras hukuku ile ilgili konularda danışmanlık hizmeti vermektedir. Hizmetlerimizin bir kısmı ;

  • Veraset belgesi çıkartmak,
  • Vasiyetname tanzimi
  • Vasiyetnamenin iptali
  • Miras taksim sözleşmeleri
  • Muris muvazaasına dayalı tapu iptal tescil davaları
  • Tenkis davaları
  • Miras sebebiyle istihkak/iptal davaları
  • Ortaklığın giderilmesi (İzale-i Şuyu)

şeklindedir.