İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

 

İş Kanunu ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Kanunu’ndan doğan davaların takibi, iş kazası, meslek hastalığının ve maluliyet oranlarının tespiti, maddi – manevi tazminat istemleri, hizmet tespiti ve eksik prim tamamlama süreçleri, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından tanzim edilen idari para cezalarının iptali ve somut olaya ilişkin gelişen ihtiyaçlar doğrultusunda hizmet verilmektedir.