İş Hukuku

 

Büromuz kişilerin, şirketlerin ve sendikaların her türlü iş davalarının takibi ile iş hukuku mevzuatından doğan uyuşmazlıklara ilişkin hizmet vermekte olup, işçi veya işveren vekili sıfatıyla iş ilişkisinin kurulmasından sona ermesine kadar her aşamada verilen hizmetlerin bir kısmı ;

  • Kurumsal şirketlerin ihtiyaçları ve mevzuata uygunluğu gözetilerek iş sözleşmesinin hazırlanması,
  • savunma talepli yazıların alınması, uyarı, kınama gibi disiplin cezalarına dair süreçlerin yürütülmesi,
  • Haklı ve geçerli fesih hallerine dair mütalaa verilmesi,
  • Somut uyuşmazlıklara çözüm üretilmesi,
  • İş ilişkisinin sulh ve protokol ile sonlandırılması

şeklindedir.