İdare ve Vergi Hukuku

 

İdarenin tüm eylem ve işlemine karşı açılacak iptal ve tam yargı davaları başta olmak üzere, İhale Hukuku, Belediye Hukuku, Sosyal Güvenlik Kurumları ile ilgili idare mahkemelerinin yetki alanına giren davalarda, yasa ve yönetmeliklerin iptali konusunda müvekkillere avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

  • Her türlü idari başvuru ve itirazların yapılması
  • İdari yolların tüketilmesi ve uzlaşma işlemlerinin takibi
  • Dava takibi ve uyuşmazlıkların çözümü