İcra ve İflas Hukuku

 

Büromuz gerek bireysel gerekse kurumsal şirketlerin alacaklarının takibi ve tahsili konusunda gerekli araştırma ve  özeni göstererek müvekkillerince takdir olunan başarılı çalışmalarını devam ettirmektedir. Verilen hizmetlerin bir kısmı ;

  • Ülkemizin önde gelen banka ve faktöring şirketlerinin, kurumsal şirketlerin İcra ve İflas Hukuku’ndan doğan davalarının takibi,
  • Alacağın tahsili amaçlı icra ve iflas takipleri,
  • Borçlu ve alacaklı vekili olarak iflas işlemleri, iflasın ertelenmesi ve konkordato uygulanmasına ilişkin süreç ve dava takipleri

şeklindedir.