Gayrimenkul Hukuku

 

Taşınmaza ilişkin yönetim, devir, kiralama ve her türlü ayni ya da şahsi hakkın tesisine ilişkin danışmanlık hizmeti verilmektedir. Verilen hizmetlerin bir kısmı ;

  • Kat mülkiyetinden doğan uyuşmazlıkların çözümü,
  • Site yönetimi, kat malikleri genel kurul toplantısı, yönetim planı ve işletme projelerinin yürütülmesi,
  • Kira ilişkisinden doğan her türlü uyuşmazlık
  • Gayrimenkul satımı ve kiralanması konusunda sözleşme hazırlanması,

şeklindedir.