Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku

 

Büromuz, müvekkillerine fikri mülkiyet haklarının hukuken etkin korunması  çerçevesinde gerekli desteği vermektedir. Hizmetlerimizin bazıları ;

  • Marka, patent, endüstriyel tasarım, faydalı model tescilleri ve TPE kararlarına itiraz işlemlerinin takibi,
  • Lisans sözleşmelerinin hazırlanması,
  • Fikri mülkiyet hukukuna dayalı tüm hükümsüzlük, maddi- manevi tazminat, tecavüzün önlenmesi gibi ihtilaflarda müvekkillerin hem  Türk Patent Enstitüsü hem WIPO hem de tüm hukuk mercileri nezdinde temsil edilmesi,

şeklindedir.