Deniz ve Ticaret Hukuku – Taşımacılık Hukuku

 

Kara ve deniz taşımaları esnasında meydana gelebilecek hukuki ihtilafların çözümü noktasında gerek ulusal gerekse uluslararası alandaki düzenlemeler gözetilerek, ihtilafların ulusal ve uluslararası yargı organları nezdinde ya da diğer alternatif uyuşmazlıkları çözüm yolları ile sonuçlandırılması noktasında müvekkillerine hizmet vermektedir. Ayrıca, deniz ve ticaret hukukuna yönelik, yine ulusal ve uluslararası düzenlemeler, teamüller gözetilmek suretiyle müvekkillerin hukuki ihtiyaç ve taleplerine yönelik sözleşmelerin hazırlanması, revize edilmesi ve diğer danışmanlık hizmetleri verilmektedir.

  • Karayolu taşımacılığı ile ilgili hukuki ihtilaflar
  • Deniz yolculuğu ile ilgili hukuki ihtilaflar